Inschrijvingsvoorwaarden voor Trainingen

Inschrijvingsvoorwaarden van Bloemendal Arbo Adviesburo

In deze inschrijvingsvoorwaarden staan de regels rondom onze trainingen. Op onze dienstverlening zijn in eerste instantie de Algemene Voorwaarden van Bloemendal Arbo Adviesburo van toepassing. De inschrijvingsvoorwaarden voor trainingen zijn een aanvulling hierop, waar het gaat over onderwerpen over onze dienstverlening rondom de trainingen en waar de Algemene Voorwaarden niet in voorzien.

Als je bij ons een training wilt volgen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden én de inschrijvingsvoorwaarden voor trainingen.

Onder het begrip training verstaan wij ook: online training, cursus, opleiding en webinar.

Aanmelding:

Het aanmelden voor deelname aan een training vindt plaats via de website, voor groepstrainingen en incompany trainingen kun je mailen naar training@bhvaed.nl;

 • Je ontvangt een e-mail waarin de inschrijving wordt bevestigd.
 • Inschrijving vindt plaats op basis van de ontvangen aanmeldingen, in volgorde van binnenkomst.
 • Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen? Dan worden deze aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende cursus. De contactpersoon krijgt hiervan bericht.
 • Na aanmelding ontvangt de contactpersoon van het bedrijf een bevestiging en de inlogcodes.
 • Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt de contactpersoon van het bedrijf de persoonlijke uitnodiging.

Betaling 

 • Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling van een cursus plaats binnen een termijn van veertien (14) dagen netto na factuurdatum, zulks zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke handelsrente verschuldigd over de nog openstaande bedragen, conform artikel 6:119a BW.
 • In afwijking van lid 1 kan Bloemendal Arbo Adviesburo verzoeken dat betaling plaatsvindt vóór het moment dat de uitvoering van de overeenkomst door  ter hand wordt genomen. De geplande aanvangsdatum van de Cursus in de Overeenkomst geldt als uitgangspunt voor dat moment.

Wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 werkdagen, gerekend vanaf de bevestiging van jouw inschrijving. In deze periode kan je de inschrijving kosteloos annuleren.
Wanneer je inschrijft voor een training die plaatsvindt binnen 14 dagen na de inschrijving, stem je ermee in af te zien van de wettelijke bedenktijd en kan je niet kosteloos annuleren.

Annulering

Als er te weinig deelnemers zijn voor een training behoudt Bloemendal Arbo Adviesburo zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip. Je ontvangt hierover uiterlijk twee weken voor aanvang van de training per e-mail bericht. Wij gaan met  je in overleg over een andere datum. In geval van annulering vanuit Bloemendal Arbo Adviesburo zullen al betaalde bedragen binnen tien werkdagen worden teruggestort.

Ziekte of verhindering van een cursist aan een training of cursus is geen overmacht en geeft opdrachtgever en/of de cursist geen recht op restitutie van de prijs of ontbinding van de overeenkomst. 

Als je de training wilt annuleren kan dat door een e-mail te sturen naar: training@bhvaed.nl o.v.v. Annuleren (naam training) + (datum training). Als moment van ontvangst door Bloemendal Arbo Adviesburo van de annulering geldt de ontvangstdatum van de betreffende e-mail door de planning van Bloemendal Arbo Adviesburo.

In het geval dat een cursist niet aan de training (open inschrijving) kan deelnemen, is de volgende regeling van toepassing:

  • Geen nota, indien de annulering eerder dan vier weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt en wanneer inlogcodes nog niet zijn verzonden;
  • Tot 4 weken voor aanvang van de training kan worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen, met terugstorting van eventueel betaalde inschrijfgelden – min 25% administratiekosten. (of omboeken naar andere datum)
  • Tot 2 weken  voor aanvang van de training  wordt 50% van de trainingsprijs wordt in rekening gebracht;
  • Vanaf 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de trainingsprijs wordt in rekening gebracht.
  • Vervanging van een cursist door een ander personeelslid is mogelijk na overleg met Bloemendal Arbo Adviesburo, zonder extra kosten.

Groepscursus (bijvoorbeeld een incompany-cursus)

 • bij annulering of wijziging vanaf 2 weken voor aanvang van een groepscursus, 50% van de prijs van de groepscursus.
 • bij annulering of wijziging vanaf een week voor aanvang van een groepscursus, 100% van de prijs van de groepscursus.

Onvoorziene omstandigheden

Als je niet kunt deelnemen aan een training door (ongewenste) onvoorziene omstandigheden, zullen wij in gezamenlijk overleg proberen tot een passende oplossing te komen.

Deelname aan de training

Bloemendal Arbo Adviesburo hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Bij inschrijving via de site dien je direct te betalen om de aanmelding af te ronden bij inschrijving via mail ontvang je per e-mail een factuur. Om deel te kunnen nemen aan de training moet de factuur, vooraf, zijn voldaan.
Wanneer de training plaatsvindt binnen de betalingstermijn van 30 dagen stem je ermee in de betaling te voldoen binnen deze termijn. In ieder geval voorafgaand aan de training.
Als de betaling niet is voldaan op de dag van de training kan je helaas niet deelnemen (we hebben dan ook al herinneringsmails gestuurd). De betaling blijft wel staan.

Certificaat of Bewijs van deelname

Na afronding van de training ontvang je een certificaat of bewijs van deelname. In een aantal gevallen zijn bevoegdheden gekoppeld aan het certificaat en heb je het nodig voor het uitvoeren van je werkzaamheden.

Vrijwaring en juistheid van informatie:

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, subsidies, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Bloemendal Arbo Adviesburo verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Bloemendal Arbo Adviesburo zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

Wijzigingen

Bloemendal Arbo Adviesburo behoudt zich het recht voor om in verband met onvoorziene omstandigheden cursusplaats, data, tijdstippen of instructeur(s) te wijzigen.

Heb je een vraag of advies nodig?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag. Bel ons op telefoonnummer 0546 – 646414 , mail naar training@bhvaed.nl of vul het contactformulier in.

 

Ga hier naar het contactformulier

Hallo! Kan ik je ergens mee helpen? 0546 - 646 414
Vragen? Veel gestelde vragen! Naar de vragen
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Product afbeelding
 • Artikelnummer
 • Rating
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschikbaarheid
 • Toevoegen aan winkelmand
 • Omschrijving
 • Uitgebreide informatie
 • Weight
 • Afmetingen
 • Specificaties
Click outside to hide the comparison bar
Vergelijk