Veiligheidsrondgang

Bent u als werkgever in staat om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw werknemers te waarborgen?
Na het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) dient hieraan continuiteit gegeven te worden. Dat valt niet altijd mee.

De vragen of wellicht onduidelijkheden die bij de uitvoering van het Plan van Aanpak naar voren komen verdienen soms een terugkoppeling. Dat niet alleen, ook de veranderingen binnen uw bedrijf of wetgeving kunnen wij hierin meenemen. Door de veiligheidsrondgang geven wij uw bedrijf hierbij ondersteuning.

Naast een daadwerkelijke veiligheidsrondgang door uw bedrijf, worden ook het beleid en processen onder de loep genomen. De gezamenlijke uitkomsten leggen we vast in een kort verslag, inclusief praktische aanbevelingen voor het Plan van Aanpak.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen op consultancy@bhvaed.nl.