Ontruimingsplan Gezinshuis

Waarom een ontruimingsplan?

In het ontruimingsplan worden de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie beschreven. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Zo kunnen de kinderen veilig naar buiten worden gebracht ook als uzelf niet aanwezig bent. In het plan staan alle stappen die ook aan medewerkers gecommuniceerd moeten worden.

Het doel hiervan is om in geval van brand of een andere noodsituatie, tijdig en snel te kunnen ingrijpen en te kunnen handelen door de Gezinshuisouders en of medewerkers.

Wat kan Bloemendal’s Arbo Adviesburo voor uw Gezinshuis betekenen op dit gebied?

Wij omschrijven wat er in uw Gezinshuis moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet. Dit doen we op een pragmatische manier om zo voor iedereen duidelijk te hebben wat er moet gebeuren en wie dit gaat uitvoeren.

Daarnaast staan er foto’s in van de afsluiters en tekeningen van het Gezinshuis (deze moet u zelf aanleveren of wij maken deze voor u, hier zijn wel extra kosten aan verbonden)

Wat staat er, in het kort, in het ontruimingsplan:

  • Afsluiters van gas ed.
  • Telefoonnummers hulpdiensten
  • locatie AED in huis of dichtstbijzijnde AED
  • Hoe worden de huisgenoten gealarmeerd
  • Wie doet wat bij welke calamiteit

Tijd:         +/- 4 uur.
Kosten: op aanvraag
Voor vragen en of het maken van een afspraak: neem contact op met Bloemendal’s Arbo-Adviesburo via consultancy@bhvaed.nl