Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Om te voorkomen dat werknemers aan risico’s worden blootgesteld, is het belangrijk om te weten waar veiligheids- en gezondheidsrisico’s liggen. Vervolgens kan je gaan beoordelen hoe groot of ernstig die risico’s zijn. Daarna kun je bepalen welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te beperken.

Lees meer>>

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen op consultancy@bhvaed.nl.