Managementzorgsysteem

Bloemendal’s Adviesburo kan u ondersteunen en adviseren bij het opzetten, implementeren, onderhouden, aanpassen en verbeteren van managementzorgsysteem, bijvoorbeeld op het gebied van:Manage Your Risk
  • Kwaliteitszorg (ISO 9001:2008*)
  • Veiligheid (VCA* / VCA** / VCA-P)
  • Arbomanagement (OHSAS 18001)
  • Milieuzorg (ISO 14001)

Visie op zorgsystemen

Bloemendal’s Adviesburo is van mening dat een managementzorgsysteem niets meer (en niets minder) is dan een hulpmiddel voor een gestructureerde bedrijfsvoering. Met een managementzorgsysteem worden de bedrijfsprocessen beter beheerst en wordt het bereiken van doelen structureel ondersteund.
Belangrijk is dat het managementzorgsysteem is afgestemd op de behoefte van het bedrijf, bij de bedrijfscultuur past en wordt begrepen en gedragen door zowel de medewerkers als het management. Bij het opzetten en implementeren van een managementzorgsysteem wordt door Bloemendal’s Adviesburo dan ook veel aandacht besteed aan de integratie van het managementzorgsysteem in de bedrijfsvoering. Door een intensieve samenwerking met zowel het management als de medewerkers van het bedrijf worden de kritische bedrijfsprocessen in kaart gebracht en beschreven. Hierbij wordt direct aandacht besteed aan mogelijke verbeteringen en vereenvoudigingen.
Ook na implementatie en eventuele certificatie dient geborgd te worden dat het zorgsysteem een integraal onderdeel blijft vormen van de bedrijfsvoering. Desgewenst kan Bloemendal’s Adviesburo zorgdragen voor een adequate bewaking van het managementzorgsysteem, bijvoorbeeld in het kader van een onderhoudsovereenkomst.

Lees meer>>>

Als u met onze begeleiding een managementzorgsysteem heeft opgezet volgens een van bovenstaande normen, kunt u het door een onafhankelijke partij laten certificeren.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen op consultancy@bhvaed.nl.