Werken met gevaarlijke stoffen

De training is bedoeld voor medewerkers die in hun werk te maken krijgen met het werken met chemische stoffen, en hiervoor meer voorlichting willen ontvangen.
In veel magazijnen staan gevaarlijke stoffen die in ongewenste situaties gevaar kunnen opleveren voor mens of milieu. Daarom is het noodzakelijk dat werknemers deskundig zijn geschoold. Ook zijn bedrijven sinds 1 januari 1999 verplicht te zorgen voor scholing op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:
De volgende onderwerpen komen in de training aan de orde:
 • veiligheid;gevaarlijke stoffen
 • wetgeving;
 • etikettering;
 • gevarenklassen;
 • gevaren categorieën;
 • CPR-richtlijnen;
 • vervoer (1000 puntenlijst);
 • opschriften en etikettering;
 • verpakkingen;
 • documenten;
 • stukgoed lader en lossen;
 • tanks laden en lossen.

Voorkennis cursist:
Voor het volgen van deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Toetsing:
Na afloop van de training wordt een toets afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat “Veilig werken met gevaarlijke stoffen”.

Duur: 4 dagdelen
Herhaling: eigen inzicht of aangegeven door de RI&E
Voor meer info of aanmelden mail: training@bhvaed.nl