Ontruimingsoefening

Bij een ontruimingsoefening worden de knelpunten van een bedrijf of instelling zichtbaar, en wordt de adequate kennis van de BHV’ers getoetst. Tevens kan tijdens de oefening gebruik gemaakt worden van interne hulpmiddelen, zoals een portofoon, en het gebruik van een evac chair worden geoefend.

De oefeningen worden gefaseerd gehouden onder begeleiding van gespecialiseerde adviseurs. De oefening kan wel of niet aangekondigd zijn, met of zonder lotusslachtoffers, per afdeling of voor het hele bedrijf. De oefening duurt minimaal twee uur en kan bij ieder bedrijf gehouden worden. Na afloop vindt een evaluatie plaats, dit wordt ook in een verslag later aan u overgedragen.

Tussentijds vinden rapportages, evaluaties en verbeteringen plaats: zo optimaliseren we uw BVH-plan op een beheersbare manier. We kunnen uw bestaande bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan ook toetsen en voorzien van aanbevelingen.

Voor info bel of mailt u naar training@bhvaed.nlOefenen ontruiming