Workshop Kinder EHBO

Voor wie is de workshop Kinder EHBO bestemd?

Voor medewerkers werkzaam in peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en vergelijkbare instellingen. Medewerkers die met kinderen werken komen soms handen en ogen tekort. Alle ongevallen voorkomen is onmogelijk, daarom is het van belang dat u weet hoe u moet handelen tijdens een ongeval bij kinderen. De workshop Kinder EHBO richt zich op eerste hulp aan kinderen van 0 tot 8 jaar.

Tijdens de workshop wordt onder meer aandacht besteed aan:
pleisterkruis

• Verlenen van eerste hulp;
• Eerste hulp;
• Vitale functies;
• Kinderziekten.

Herhaling: op eigen initiatief
Duur: 2,5 uur
Voor meer info of aanmelden mail: training@bhvaed.nl.