Hoofd- / coördinator BHV

Voor wie is deze training bestemd?
Medewerkers die verantwoording (gaan) dragen voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening op hun eigen locatie en daarvoor al een certificaat basis BHV hebben behaald.

Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:
Na het volgen van deze training kan en heeft de deelnemer kennis van:

  • De directie adviseren met betrekking tot de bedrijfshulpverlening;
  • De wet- en regelgeving (arbowet) ;
  • Opstellen en bijhouden BHV-plan;
  • Opstellen en bijhouden ontruimingsplan;
  • Leiding geven aan de BHV organisatie;
  • Het aansturen van het benodigde personeel en materieel bij de bestrijding van de calamiteit, in samenwerking met de ploegleider;
  • Het ontruimen van gebouwen en terreinen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Toetsing
Na afloop van de hoofd-/ coördinator BHV training wordt een toets afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat en het bijbehorende pasje
“Hoofd / Coördinator Bedrijfshulpverlener”.
Locatie en data: in overleg.
Voor meer info of aanmelden mail: training@bhvaed.nl  of meld u direct aan via de button ‘Aanmelden training’

.hoofd coördinator