Omgaan met agressie

Voor wie is deze training bestemd?
Voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met agressie. De training kan gezien worden als een hulpmiddel om de ongewenste agressie zoveel mogelijk te minimaliseren.

Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:
De training wordt in twee dagdelen gegeven, deze vinden niet aansluitend plaats. In het eerste dagdeel wordt de theorie “omgaan met agressie” behandeld. Tijdens het tweede dagdeel ligt de nadruk op het oefenen met een acteur.

• Wat is agressie;
• Oorzaken van agressie;
• Herkenning van agressie en het voorkomen van agressief gedrag;
• Beleid op gebied van agressie en de preventieve werking die daar vanuit gaat;
• De verschillende effecten van assertief, subassertief en agressief gedrag;
• Technieken die kunnen worden toegepast bij agressief gedrag;
• Oefeningen met behulp van acteur.
Na 6 maanden zal er een evaluatie plaats vinden met alle medewerkers om opgedane ervaringen uit te wisselen. Duurt maximaal 2 uur.

Bijzonderheden
Het resultaat moet zijn dat elke medewerker zich bewust(er) is van de risico’s even als hoe om te gaan met agressieve personen en welke invloed hun eigen gedrag(ingen) daarop kunnen hebben.

Herhaling: Door werkgever zelf te bepalen, training wordt uitsluitend incompany gegeven.
Duur: 1 dag, 2 dagdelen. (desgewenst aansluitend).
Voor meer info of aanmelden mail: training@bhvaed.nl