Nieuws

*Gratis leren Reanimeren*

Vanaf 2018 biedt Bloemendal de mogelijk om deel te nemen aan de avond *Gratis leren Reanimeren*. Deze avond start om 18.30 en zal eindigen rond 20.30. Wij als Bloemendal willen de noodzaak benadrukken van het leren reanimeren, en hebben het initiatief opgepakt, om dit voor een ieder toegankelijk te maken. Als opleidingsinstituut voor Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad willen wij daarom zoveel mogelijk mensen leren reanimeren.
Te vaak maken wij mee dat mensen niet weten wat ze moeten doen als naast hun iemand in elkaar zakt. Met voldoende kennis en kunde van het reanimeren is de overlevingskans bij een circulatiestilstand heel reëel.

Meer informatie >>>>>

IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Meer informatie >>>>>

Nieuwe Eind- en Toetstermen per 1 september 2017

  • De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond
  • De groene opmerkingen zijn toevoegingen op de versie van de huidige 2016 ETT

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding zijn de wijzigingen doorgevoerd maar niet aangegeven. Een toelichting op de nieuwe ETT is hier te bestellen via de website van de SSVV. Tot slot zijn de toetsmatrijzen VCA-BasisVCA-VOL, en VCA-VIL, die vanaf 1 september 2017 van kracht zijn, gepubliceerd.

 

Arbo in bedrijf 2016: RI&E naleving stabiliseert, veel werkgevers weten niet dat ze een RI&E moeten maken

Vorige week publiceerde de Inspectie SZW ‘Arbo in Bedrijf 2016’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016. Uiteraard staat daar ook veel in over de RI&E. Wij zetten de belangrijkste feiten voor u op een rijtje.

Meer informatie >>>>>